• ΕΛΛΑΔΑ
  • ΚΥΠΡΟΣ
  • ΚΑΤΑΡ
  • ΗΝ. ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ
  • ΙΡΑΚ
2750
ΕΡΓΑ
7500
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
  • ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
  • ΕΥΡΩΠΗ
  • ΑΦΡΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΌΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Mε έργα Πολιτικού Μηχανικού, Κτιριακά, Υδραυλικά, Λιμενικά, Οδοποιίας, Ηλεκτρομηχανολογικά, Ενεργειακά-Βιομηχανικά, Δίκτυα Σωληνώσεων και Φυσικού Αερίου, με εισαγωγή τεχνογνωσίας από το εξωτερικό, αλλά και με εξαγωγή προς τρίτες χώρες, ο Όμιλος ΑΒΑΞ πέτυχε να αναγνωρίζεται διεθνώς και να αποτελεί σοβαρό και υπολογίσιμο σχήμα στις συνεργασίες του με διεθνείς οίκους και με τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες του κόσμου.

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Αναζήτηση: